Union

Mikrobiologická kontrola povrchů

14.02.2021

Rádi bychom se s vámi podělili o roční zkušenost – zefektivnění kontroly povrchů – z pohledu mikrobiologické kvality, kterou pravidelně provádíme naší laboratoří STU.

V minulosti jsme používali tzv. stěrové testy a suché půdy, které sloužili k setření testovaného povrchu a nalití obsahu na suchou agarovou půdu. Tento test byl poměrně zdlouhavý a dost drahý.

Nové řešení, které jsme po ověření možností vybrali pro naše testy, je mnohem rychlejší s minimálním dopadem na zanesení druhotné kontaminace vzorku další manipulací a uspoří prostředky ve výši 45% proti původnímu řešení. V současné době máme již roční zkušenost s použitím tzv. HYCON slajdů, což jsou agarové plotny připravené k provedení otisku testovaného povrchu a okamžitou kultivaci. Tímto způsobem máme vzorek připravený během několika sekund ke kultivaci při požadované teplotě po dobu 5ti dnů.

Ze zkušeností víme, že ne vždy je aktuální řešení to nejvýhodnější a je dobré prověřit i další dostupné možnosti. I přes velkou pracnost řady testů při výběru vhodného materiálu, jsme se současným řešením velmi spokojeni.

Obdobným způsobem byly řešeny testovací materiály pro mikrobiologické testy hotových výrobků, které ověřují výskyt tzv. patogenních mikroorganismů cíleně (nevykazují falešné nálezy ostatních baktérií) a také byla zkrácena celková inkubační doba ze 7 na 5 dní.

Thank you!

Your message has been sent.

You are subscribed to the Stoelzle Food & Beverages Newsletter.

Your web browser (Internet Explorer) is out of date and should no longer be used for security reasons. Please install the current Microsoft browser (Microsoft Edge) to display this page correctly. Thank you!