Częstochowa

Stoelzle Częstochowa uzyskała certyfikat ISO 45001

Stoelzle Częstochowa uzyskała certyfikat ISO 45001
14.03.2021

Dla Stoelzle bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia mają zasadnicze znaczenie dlatego też zostały mocno zakorzenione w kulturze przedsiębiorstwa.

W ostatnich latach we wszystkich oddziałach Stoelzle Glass Group wdrożono istotne środki i wytyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom oraz poprawę ich zdrowia i samopoczucia.

Na początku marca w Stoelzle Częstochowa odbył się audyt ISO 45 001, dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzisiaj możemy się pochwalić pozytywnym wynikiem i uzyskaniem kolejnego certyfikatu jakościowego. Z pewnością jest to wspaniały czas w historii naszej firmy i wspólny sukces wszystkich pracowników. Stoelzle Częstochowa jest pierwszą spółką w Stoelzle Glass Group, która uzyskała certyfikat.

Certyfikacja naszego największego europejskiego zakładu, zatrudniającego ponad 1000 osób zarówno przy produkcji, jak i w branży dekoracyjnej, jest kamieniem milowym w historii Stoelzle Glass Group i ważnym krokiem w kierunku doskonałości operacyjnej, której wprowadzenie planowane jest we wszystkich zakładach Stoelzle do 2025 roku - podkreśla prezes Stoelzle Georg Feith.

Uzyskując uznawany na całym świecie certyfikat ISO 45001, Stoelzle podkreśla swoje wysokie standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Już od dłuższego czasu we wszystkich zakładach koncernu kładzie się nacisk na znaczne i trwałe obniżenie ryzyka urazów, wypadków i chorób zawodowych wśród pracowników. Norma ISO 45001 w szczególności odnosi się do tego, co jest częścią DNA firmy - bezpieczeństwa.

Uzyskanie tego certyfikatu było z pewnością znaczącym kamieniem milowym w historii naszej firmy. Na ten certyfikat pracowaliśmy wspólnie przez kilka ostatnich lat i chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować naszym pracownikom za ogromny wysiłek i konsekwencję włożoną w jego uzyskanie - potwierdza Artur Wołoszyn, Prezes Zarządu Stoelzle Częstochowa.

Thank you!

Your message has been sent.

You are subscribed to the Stoelzle Food & Beverages Newsletter.

Your web browser (Internet Explorer) is out of date and should no longer be used for security reasons. Please install the current Microsoft browser (Microsoft Edge) to display this page correctly. Thank you!