Częstochowa

Stoelzle Częstochowa uzyskała certyfikat ISO 45001

Stoelzle Częstochowa uzyskała certyfikat ISO 45001
14.03.2021

Dla Stoelzle bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia mają zasadnicze znaczenie dlatego też zostały mocno zakorzenione w kulturze przedsiębiorstwa.

W ostatnich latach we wszystkich oddziałach Stoelzle Glass Group wdrożono istotne środki i wytyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom oraz poprawę ich zdrowia i samopoczucia.

Na początku marca w Stoelzle Częstochowa odbył się audyt ISO 45 001, dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzisiaj możemy się pochwalić pozytywnym wynikiem i uzyskaniem kolejnego certyfikatu jakościowego. Z pewnością jest to wspaniały czas w historii naszej firmy i wspólny sukces wszystkich pracowników. Stoelzle Częstochowa jest pierwszą spółką w Stoelzle Glass Group, która uzyskała certyfikat.

Certyfikacja naszego największego europejskiego zakładu, zatrudniającego ponad 1000 osób zarówno przy produkcji, jak i w branży dekoracyjnej, jest kamieniem milowym w historii Stoelzle Glass Group i ważnym krokiem w kierunku doskonałości operacyjnej, której wprowadzenie planowane jest we wszystkich zakładach Stoelzle do 2025 roku - podkreśla prezes Stoelzle Georg Feith.

Uzyskując uznawany na całym świecie certyfikat ISO 45001, Stoelzle podkreśla swoje wysokie standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Już od dłuższego czasu we wszystkich zakładach koncernu kładzie się nacisk na znaczne i trwałe obniżenie ryzyka urazów, wypadków i chorób zawodowych wśród pracowników. Norma ISO 45001 w szczególności odnosi się do tego, co jest częścią DNA firmy - bezpieczeństwa.

Uzyskanie tego certyfikatu było z pewnością znaczącym kamieniem milowym w historii naszej firmy. Na ten certyfikat pracowaliśmy wspólnie przez kilka ostatnich lat i chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować naszym pracownikom za ogromny wysiłek i konsekwencję włożoną w jego uzyskanie - potwierdza Artur Wołoszyn, Prezes Zarządu Stoelzle Częstochowa.

Your message has been sent. Thank you.

Added

Close | View Wishlist

Removed

Close | View Wishlist