Stoelzle Glass Group

EcoVadis Gold

17.02.2022

Już po raz drugi z rzędu Stoelzle Glass Group uzyskała złoty status w rankingu EcoVadis! Jesteśmy niezwykle dumni, że kolejny raz nasze działania i zrównoważony rozwój zostały dostrzeżone.

Stoelzle zabrakło kilku punktów do najwyższego wyróżnienia, czyli statusu platynowego. Traktujemy to jednak jako zachętę na rok 2023 i z pełnym zaangażowaniem będziemy kontynuować realizację kolejnych inicjatyw CSR. Dotychczasowa strategia koncentrowała się na ogólnogrupowym systemie zarządzania danymi energetycznymi, rozszerzeniu systemu zarządzania energią i środowiskiem na wszystkie spółki w grupie, regularnych audytach etycznych oraz certyfikacji ISO 45001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Kolejnym kamieniem milowym jest obowiązująca w całej grupie strategia redukcji emisji CO2, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050.

Od momentu powstania w 2007 roku, EcoVadis stał się jednym z najważniejszych dostawców ratingów zrównoważonego rozwoju na świecie. Ocena zgłoszeń opiera się na standardach takich jak GRI, UN Global Compact i ISO 26000 i sprawia, że działania firm w zakresie zrównoważonego rozwoju są mierzalne, ale również tworzy przejrzystość i zaufanie. Ocena EcoVadis obejmuje cztery najważniejsze zasady zrównoważonego rozwoju: środowisko, pracę i prawa człowieka, etykę i raportowanie zrównoważonego rozwoju.

Thank you!

Your message has been sent.

You are subscribed to the Stoelzle Food & Beverages Newsletter.

Your web browser (Internet Explorer) is out of date and should no longer be used for security reasons. Please install the current Microsoft browser (Microsoft Edge) to display this page correctly. Thank you!