skip to Main Content

Stoelzle Częstochowa i Wymiarki

Stoelzle Glass Group może spojrzeć na ponad 200-letnią tradycję produkcji szkła. Posiada dwa polskie zakłady produkcyjne, przeznaczone do produkcji opakowań ze szkła spirytusowego, miniaturowego i konsumenckiego w białym szkle krzemowym.

Mający swoją siedzibę w Częstochowie polski zakład produkcyjny należący do Stoelzle Glass Group został założony w 1987 roku pod nazwą Paulina. W 2001 roku przyłączyła się do grupy Stoelzle i od tego czasu nieustannie się rozwija we wszystkich aspektach produkcji i dekorowania. Mając świadomość rosnącego zapotrzebowania na najlepszej jakości opakowania szklane dla rynku kosmetycznym (Prestige & Beauty market), 2011 roku wybudowano piec do produkcji szkła optycznego, dzięki czemu wydajność produkcyjna zwiększyła się trzykrotnie.

Wielkość produkcji

Obecna wielkość produkcji to 570 milionów sztuk rocznie, co odpowiada dziennej wydajności prawie 500 ton. Oprócz kosmetycznego szkła optycznego, Stoelzle Częstochowa oferuje pełen asortyment kolorystyczny na niektórych liniach produkcyjnych.

Produkujemy wysokiej jakości szkło opakowaniowe dla przemysłu farmaceutycznego, perfum i kosmetyków, jak również małe do żywnosci
i napojów. Oferujemy innowacyjne i zorientowane na wzornictwo rozwiązania dla projektów ekskluzywnych i prywatnych. Nasi najbardziej
znani klienci, to: Diageo (Cirock), Berlin Package Drink (Kirkland), Campar i
(Sky), Stock, Avon, Oriflame, Eveline, L’Oreal .

Dekorowanie

Stoelzle Częstochowa oferuje również zaawansowane najlepszej jakości usługi dekorowania wykonywane wewnętrznie. Trawienie kwasem lub sitodruk, a także grawerowanie laserowe i lakierowanie mogą zagwarantować indywidualne kreowanie marki dla produktów szklanych typu Prestige, takich jak opakowania na perfumy i kosmetyki, zastawa stołowa i wysokiej jakości opakowania na alkohole.

Sitodruk to niezwykle skuteczny sposób dekoracji, dzięki któremu można  tworzyć wspaniałe dzieła sztuki na różnych szklanych butelkach. Dzięki naszemu w pełni automatycznemu procesowi można połączyć do 8 kolorów w jednym procesie dekorowania i wybierać z farb ceramicznych, organicznych i utwardzanych UV. Maszyny półautomatyczne oferują bardziej elastyczne rozwiązanie, które jest bardziej odpowiednie dla małych woluminów dostosowanych do indywidualnych celów. Technologia UV umożliwia nam oferowanie szerokiej gamy kolorów i skraca czas na rynek nowych produktów.

Certyfikaty

ISO 9001
BRC/IoP normy dla opakowań żywnościowych

Latem 2014 r. Grupa Stoelzle Glass powiększyła się o kolejny zakład w Polsce : Polska huta szkła Wymiarki, założona w 1657 roku, została zintegrowane z siecią Stoelzle – Stoelzle Wymiarki Sp. z o.o. Producent szkła znajduje się około 40 kilometrów od granicy z Niemcami. Znajduje się ona 400 km od Stoelzle Częstochowa – pierwszego zakładu w Polsce.

Obecnie trwają prace końcowe w zakresie odbudowy i renowacji. Jednak pod koniec lipca 2015 r rozpoczęto produkcję z piecem do sprzedaży szkła krzemowego i dwiema liniami produkcyjnymi. Firma Stoelzle Wymiarki koncentruje się głównie na produkcji wysokiej jakości zniczy i słoików do żywności oraz innych artykułów konsumenckich.

Certyfikaty

ISO 9001
Kierownictwo

Prezes
Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o.:
Artur Wołoszyn

Mail: officeSTC@stoelzle.com

Kierownik zakładu
Stoelzle Wymiarki Sp. z o.o.:
Stanisław Górski

Mail: officeSTW@stoelzle.com

gorski
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Najważniejszym celem firmy Stoelzle Glass Group jest utrzymanie w firmie długoterminowych pracowników. Aby to osiągnąć, oferujemy przyjazną dla pracowników strukturę organizacyjną, wynagrodzenie zorientowane na wyniki i doskonałe możliwości rozwoju w międzynarodowym zespole.

Działania biznesowe charakteryzujący się zasadą 5 T:

 • T – Zaufanie
 • T – Przejrzystość
 • T – Osiąganie celu
 • T – Praca zespołowa
 • T – Szukanie talentów
Oferty pracy w Stoelzle Częstochowa

 

Aplikacje prosimy składać na maila: praca@stoelzle.com, wpisując w tytule nazwę stanowiska.

Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o.
Warszawska 347
42-209 Częstochowa
lub e-mail: praca@stoelzle.com

Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o.

ul. Warszawska 347
PL – 42-209 Częstochowa
Phone: +48 343 604500

Stoelzle Wymiarki Sp. z o.o.

ul. Ks. Witolda 11
68-131 Wymiarki
Phone: +48 68 360 44 50

RODO – STOELZLE CZĘSTOCHOWA:

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOELZLE CZĘSTOCHOWA

Informujemy, że firma Stoelzle Częstochowa Sp.zo.o wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Panią dr Magdalenę Celeban z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodSTC@stoelzle.com lub pocztą tradycyjną wysyłając informację na adres siedziby administratora z dopiskiem: „Dla Inspektora Ochrony Danych”.

KLAUZULA INFORMACYJNA STOELZLE CZĘSTOCHOWA Sp.zo.o.,

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ogólnego Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stoelzle Częstochowa Sp.zo.o., 42-209 Częstochowa, ul. Warszawska 347, tel.34/3604500, NIP 573-011-37-36.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym możesz się skontaktować: iodSTC@stoelzle.com
 3. Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:
  • realizacja umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy
  • dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami , w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy
  • realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach
  • realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości
  • realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów  usług
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osob, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 5. Administrator udostępnia dane osobowe kontrahentów w następujących przypadkach:
  • gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m. in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, innym organom państwowym;
  • operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:

 • usług teleinformacyjnych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informacyjnych;
 • usług księgowych ;
 • obsługi poczty tradycyjnej;
 • usług prawnych i doradczych.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umów oraz po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych zazwyczaj jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zawierania umów.

Back To Top