Wymiarki

Nowe zawory chłodzące

19.06.2020

Wdrożono rozdzielny zawór chłodzący dla p.formy i foremki ustnika w automatach szklarskich Bottero. Poprawiło to proces formowania w automacie szklarskim – dzięki któremu istnieje możliwość zmiany chłodzenia bez zatrzymywania sekcji IS. Wdrożone chłodzenie można stosować do wszystkich typów chłodzenia: np. do chłodzenia kolumnowego, pionowego i do wszystkich procesów formowania, takich jak: BB, PB i NNPB. Jest kompatybilny dla produkcji jedno i dwukroplowych.

Thank you!

Your message has been sent.