Wymiarki

Nowe zawory chłodzące

19.06.2020

Wdrożono rozdzielny zawór chłodzący dla p.formy i foremki ustnika w automatach szklarskich Bottero. Poprawiło to proces formowania w automacie szklarskim – dzięki któremu istnieje możliwość zmiany chłodzenia bez zatrzymywania sekcji IS. Wdrożone chłodzenie można stosować do wszystkich typów chłodzenia: np. do chłodzenia kolumnowego, pionowego i do wszystkich procesów formowania, takich jak: BB, PB i NNPB. Jest kompatybilny dla produkcji jedno i dwukroplowych.

Thank you!

Your message has been sent.

You are subscribed to the Stoelzle Food & Beverages Newsletter.

Your web browser (Internet Explorer) is out of date and should no longer be used for security reasons. Please install the current Microsoft browser (Microsoft Edge) to display this page correctly. Thank you!