Wymiarki

Ćwiczenia Straży – ratownictwo wodne

19.02.2020

Na zbiorniku wodnym w Drozdowie, należącym do STW, w sierpniu 2020 odbyły się ćwiczenia Jednostki Rato­wniczo Gaśniczej z Żar. Jed­nostka działa przy Komendzie Powiatowej Stra­ży Pożarnej w Żarach. Strażacy mogli ćwiczyć i szkolić się z ratownictwa wodnego, podejmowania poszkodowanych z wody i pierwszej pomocy. Staramy się ściśle współpracować ze służbami i utrzymywać przyjazne relacje.